Ressourcer til omtale af bogen:

Vorbasse – "Fortællinger fra en levende landsby"
af Jeremy Watts
ISBN 9788791604034. Udkommedato 7. maj 2010.

Udgivelsen rammer lige ned i DR's stort anlagte tema- og debatserie om
Udkantsdanmark under overskriften "Danmark knækker"

Bogen

vorbassebog

Vorbassebogen

Forsiden i stor udgave:

Forside (16x24, jpg 300 ppi)

 

Jeremy Watts

Jeremy Watts

Større fotos af
Jeremy Watts:

Farve (jpg 1,5 Mb)
Sort/Hvid (jpg 1,1 Mb)

Beskrivelse

Information om bogen 
 
Pris (inkl. moms): kr. 297,-
ISBN-nummer: 9788791604034
Bogtype: Hardback
Sideantal: 560
Tegninger af: Sune Watts
Om forfatteren:
Jeremy Watts har undervist på Grindsted Gymnasium i 35 år og har beskæftiget sig med kommunikation og formidling gennem hele livet. Han har udgivet ca. 250 undervisningsbøger, heraf nogle om forhold i andre lande: Sydafrika, Namibien, England og Pakistan. Han har boet sammen med sin familie i Vorbasse sogn siden 1973, først på et hobbylandbrug med 30 tønder land og de seneste ti år i landsbyens oprindelige lægebolig.

Han har været aktivt involveret i kommunen gennem de seneste 30 år (skolenævn, skolekommissionsformand, medlem af "Vorbasse-grupper" og museets bestyrelse m.m.). I slutningen af 1980'erne begyndte han at indsamle beretninger fra ældre gårdmænd og deres familier, da han indså, at en livsform var under hastig afvikling.

Efter flere opfordringer besluttede han at gøre dette arbejde færdigt ved at udvide beretningerne til et repræsentativt vue over sognet. Resultatet er den nye bog: Vorbasse – fortællinger fra en levende landsby.

Vorbassebogens webside: Vorbasse - Fortællinger fra en levende landsby (se presseomtaler her)
Bogen blev formelt lanceret ved en lukket reception på Vorbasse Bibliotek fredag d. 7. maj kl. 16, hvor 100 mennesker var med til at fejre udgivelsen.
Se evt. pressemeddelelse for kontaktinformation.

Vorbasse byskilt

Fortællinger fra en levende landsby

Bagsideteksten:

Denne bog er en mosaik af et vestjysk sogn. Den samler 70 menneskers fortællinger om sig selv og sognet gennem tiderne. Bogen tegner et billede af en livsstil og en fælles underbevidsthed, der hurtigt bliver glemt i et postmoderne, teknologisk samfund.

Fortællingerne er hentet ud af samtaler, der for det meste er foregået ved køkkenbordet over en kop kaffe. Fortællerne er nogenlunde repræsentative for sognets sammensætning af personer, hvad angår køn, alder, beskæf­tigelse og baggrund. Ordene er deres egne. “Jeg har vist været lidt for åbenmundet” er der nogle gange blevet sagt, og passager er efterfølgende blevet redigeret. Meget ligger mellem linjerne.

Vorbasse repræsenterer utallige små landsbyer på den jyske halvø, og såmænd også ude i verden. I mødet med Vorbasse ser vi på, hvorfra vores moderne samfund stammer. Heri kan også aflæses hvilke værdier, der er retningsgivende i et levedygtigt mikrosamfund, og bogen kan derfor være opmuntrende for dem, der beklager byernes og forbrugersamfundets vækst. At der stadig er liv i Vorbasse beror på nogle historiske tilfældigheder, men også på en sammensætning af mennesker, der vil noget.

Bogen indeholder også to historiske artikler om livet i Vorbasse før og nu, samt en artikel med betragtninger om den danske befolknings bosætningsmønstre, af prof. Johs. Nørregaard Frandsen.

Bogen vil være en inspirationskilde og en god idéressource for folk i andre landsbyer, der kæmper for at overleve.

Pressemeddelelsen ( 0,2 Mb) med kontaktinformation m.m.

Introduktion fra bogen (pdf 143 Kb)

Indholdsfortegnelse (se under tegningerne)

Vorbasse-byskilt (EPS)

Fotos af forfatter og forside (se links i højre spalte på siden)

Sune Watts' tegninger til bogen (hver tegning er et link til en fil på ca. 1 Mb):

Vorbasse fra oven

Historie

Landet

Skoven

Østerviggård

Tre generationer

De unge

De fremmede

Kirken og troen

Kunst

Politik

Forretninger

 

Omkring lægeboligen

Hjulene i gang

 

INDHOLD:

Vorbasse fra oven
INTRODUKTION
v/Jeremy Watts, lektor 7
LANDSBYEN MELLEM MIDTE OG UDKANT
v/Johs. Nørregaard Frandsen, professor 16
VORBASSE UNDERVEJS
v/Sven Tygesen, skoledirektør 23
UDGRAVNINGER VED VORBASSE
v/John Rendboe, museumschef 40

Historie
1. Arthur Skygebjerg, landmand 49
2. Kristian Kongsgaard Hansen, bankfuldmægtig 54
3. Tove og Frede Bomann, plejehjemsassistent, selvstændig 70
4. Grethe Larsen, sygemedhjælper 91
5. Gregers (Gegge) Nielsen, tømrer 100

Landet
6. Anna Falk Petersen, husmandskone 111
7. Birthe Nielsen, social og sundhedshjælper 117
8. Arthur Holdt, landmand 125
9. Niels Morten Madsen, gårdejer 128
10. Ingevald Damgaard, maskinstationejer 138
11. Søren og Mie Jensen, gårdejere 142
12. Ruth og Theodor Benthin, gårdejere 151
13. Egaa og Anna Tornbjerg, gårdejere 160
14. Peer Storm Andersen, dyrlæge 171

Skoven
15. Erling Øhlenschlæger, plantageejer 181
16. Anny Bonde Jensen, sygemedhjælper 187
17. John Christensen, skovfoged 196

Østerviggård
18. Knud Thomsen, gårdejer 207
19. Stinne og Niels Jørgen Thomsen, gårdejere 216
20. Gitte og Gert Thomsen, gårdejere 226

Tre generationer
21. Kirsten og Jens Aage Thomasen, direktører 241
22. Lene Jensen, tandplejer, sekretær 255
23. Julie Trøllund Jensen, gymnasieelev 264

De unge
24. Sigrid Skygebjerg, pensionist 273
25. Nadja Flensted Høgholt, folkeskoleelev 277
26. John Pedersen, folkeskoleelev 283
27. Pia Madsen, børnehaveleder 290
28. Mariane og Svend Erik Schmidt, folkeskolelærere 297
29. Jørgen Møller, skoleleder 305

De fremmede
30. Annemarie Kruuse og Flemming Andersen, kulturformidler og tømrer 317
31. Peder Pedersen, socialpædagog 333
32. Taj Taj, universitetsammanuensis, buschauffør, indvandrerkonsulent 341
33. Adele Reenberg, lærer 347
34. ‘Mes’, Suad Traljesic, pizzeria- og grillbarejer 353
35. Jeremy Watts, lektor 358

Kirken og troen
36. Jørgen Bækgaard Thomsen, præst 371
37. Jens Pradsgaard, graver 377
38. Inger Kristensen, sygeplejerske 386

Kunst
39. Lisbeth Petersen, pædagog, kunstmaler 393

Politik
40. Niels A. Johansen, postbud 405
41. Inger Donslund, sekretær 408
42. Ole Gram, lektor, fuldmægtig 417
43. Henrik Dam Kristensen, politiker 425

Forretninger
44. Tina Fyhn Larsen, bagermester 437
45. Aage Schmidt, bagermester 445
46. Aksel og Trine Okholm, boghandlere 455
47. Gudde Kristensen, brødudsalg 465
48. Bjarne Madsen, malermester 470
49. Jenny Larsen og Jette Kring (tidl. Larsen), butiksindehavere (mor og datter) 474

Omkring lægeboligen
50. Elisabeth Clausen, pensionist 487
51. Charlotte Erichsen, fysioterapeut 491
52. Gudrun og Kurt Tønning, sygeplejerske og læge 499

Hjulene i gang
53. Mogens Johansen, forretningsfører 511
54. Kristian Johansen, postbud 518
55. Erik Rasmussen, Sparekasse-forretningsfører 525
56. Gitte Kragholm Larsen, campingpladsejer 535
57. Jane Langvad og Brian Madsen, kroværter 544

Personregister 557
Erhvervsregister 559

Gå til toppen