Store ordbogsværker

ODS og OED

Oversigt

Ordbog Over Det Danske Sprog  ODS

Dette enestående værk dækker det danske rigssprog fra 1700 til ca. 1955 og er hermed Danmarks største ordbog med beskrivelse af ca. 250.000 ord og udtryk. Værket er for alle, der ønsker at kende det danske sprogs oprindelse og udvikling, ordenes sociale kontekst, deres tilblivelse og brug i skrift og tale.
ODS består af 28 bind samt 5 supplementsbind.

Oxford English Dictionary TILBUD OED

Dette enestående værk dækker det engelske sprog fra 1150 (mange ord går længere tilbage i tiden) til nutiden og anses for at være den autoritative og den mest komplette beskrivelse af det engelske sprog.

"The greatest work in dictionary making ever undertaken."
(New York Times)

Værket er for alle, der ønsker at kende det engelske sprogs udvikling gennem de seneste 1000 år og få belyst alle betydninger og nuancer for de enkelte ord. Værket består af 20 bind samt 3 supplementsbind.

Gå til toppen