Forlaget Adlandia

ORDBOG OVER DET DANSKE SPROG (ODS)
Udgivet af det danske sprog- og litteraturselskab / Gyldendal
med støtte fra Undervisningsministeriet og Carlbergfondet
[ ISBN 87-00-16147-0 ]

  
ODS:


ods_ryg.jpg (89209 bytes)

Pris Kr. 9.600,- (inkl. moms)
For alle 28 bind
samt alle 5 supplementsbind

I alt mere end 22.500 sider
(eller ca. 45.000 spalter).

Bøgernes format:
16 x 23,5 cm
I alt 1,10 hyldemeter

BESTILLING:

Værket kan bestilles hos Forlaget Adlandia:
adlandia@post8.tele.dk
Forsendelse af værket er ikke medregnet i prisen.STØRSTE VÆRK OM DET DANSKE SPROG:

Danmark er et lille sprogområde med et stort og rigt sprog

Lad det være sagt med det samme: her på forlaget er vi dybt afhængige af vores ordbøger, og ODS er hjørnestenen i vores samling. Der går næsten ikke en dag, uden at vi har fingre i et af de 32 bind. Dette enestående værk dækker det danske rigssprog fra 1700 til ca. 1955 og er hermed Danmarks største ordbog med beskrivelse af ca. 250.000 ord og udtryk.

Værket er for alle, der ønsker at kende det danske sprogs oprindelse og udvikling, ordenes sociale kontekst, deres tilblivelse og brug i skrift og tale. Ikke mindst i forbindelse med "Den fælles kanon" vil værket være af stor værdi for elevers forståelse og påskønnelse af denne del af vores litterære skat. Thomas Armstrong anbefaler brugen af store sprogværker som ODS og OED (engelsk) i forbindelse med undervisning i læsning og skrivning (se Læsning & Skrivning med mange intelligenser).

Der gives udførlige oplysninger om ordklasse, udtale, bøjning, oprindelse, brugsområde, stilværdi, betydninger, faste vendinger og ordsprog. Hovedvægten er lagt på betydningsforklaringerne, der er forsynet med citater fra dansk skønlitteratur, faglitteratur, officielle skrivelser, aviser mv. Bind 28 (værkets tyndeste bind) er dedikeret til vejledning, historie, diverse betydningsforklaringer og forkortelser m.m.

Ordbog over det danske Sprog (ODS) er udvidet med fem supplementsbind, hvoraf det 5. og sidste er udkommet i 2005.

Supplementet til ODS har til formål at supplere ODS' oplysninger for perioden 1700 til ca. 1955. Et stort antal ord, som af forskellige grunde ikke kom med i ODS, men som har været brugt i dansk rigssprog i ODS-perioden, er nu også beskrevet. Også inden for det ordstof, som er at finde i ODS, giver Supplementet væsentlige nye oplysninger, bl.a. andre anvendelser af ordene, andre ordformer eller anden datering.

Stort og læsevenligt format. Indbinding: blåt hellærred. Værket sælges kun samlet.

FOTOS AF ORDBOG OVER DET DANSKE SPROG:
ods_1.jpg (92536 bytes) ods_2.jpg (99792 bytes) ods_3.jpg (78574 bytes)
ods_aaben.jpg (134413 bytes) ods_tekst.jpg (147729 bytes)
VI FØRER OGSÅ OXFORD ENGLISH DICTIONARY:

oed_20_bind_1.jpg (106801 bytes)

OED, Oxford English Dictionary, er det engelske svar på ODS. Dette værk er på 20 bind (21.730 sider, 615.100 ordformer, 2.436.600 citater, bogformat 24 x 31,3 cm, 1,03 hyldemeter, 62,5 kilo).


  

Gå til top
Til toppen


Forlaget Adlandia * Lille Mosevej 8 * DK-3050 Humlebæk * Tlf: 49 16 01 82 * Fax: 49 16 01 83
Email: Adlandia@post8.tele.dk * URL: www.adlandia.dk