Forlaget Adlandia
Lille Mosevej 8 * DK-3050 Humlebæk * Tlf: 49 16 01 82 * Fax: 49 16 01 83
Email: Adlandia@post8.tele.dk * URL: http://www.adlandia.dk

Sådan tænker børn -- sådan lærer de
af
Howard Gardner
ISBN 87-00-31698-9


Se hele oversigten over materialer om de mange intelligenser
 
BOGEN:

Fra GyldendalPris Kr. 431
inkl. moms
ekskl. porto
400 sider

 

BESTILLING:

Bogen kan bestilles hos forlaget Adlandia via email adlandia@post8.tele.dk eller via fax 49160183.

BESKRIVELSE:

"En uvurderlig bog for lærere, administratorer, forældre og politikere."

New York Times

Hvorfor lærer børn ikke det, det egentlig var skolernes hensigt at lære dem?

Hvordan kan det gøres bedre?

Howard Gardner sammenholder i denne bog den nyeste kognitionsvidenskab med de erklærede undervisningsmål -- og påviser, hvorledes de mest udbredte undervisningsmetoder, institutioner og materialer stemmer dårligt overens med det menneskelige sind og vore naturskabte indlæringsmønstre. Bogen munder ud i talrige konstruktive forslag til omstrukturering af undervisningen.

Bogen er en oversættelse af The unschooled Mind, der oprindelig er udgivet af Basicbooks i 1991.

INDHOLD:

Del 1. Den "naturlige" lærende
(At danne sig begreb om sindets udvikling ; Begyndende indlæring: Bindinger og muligheder ; Kendskab til verden gennem symboler ; Førskolebarnets verdener: De intuitive forståelsers opståen)

Del 2. Forstående undervisningsinstitutioner
(Værdier og traditioner i undervisningen ; Institutionen, der kaldes skole ; Vanskeligheder i skolen: Fejlopfattelser i naturfagene ; Flere vanskeligheder i skolen: Stereotyper i samfundsfagene og humaniora)

Del 3. Imod undervisning for forståelse
(Jagten på løsninger: Blindgyder og lovende midler ; Forståelsesundervisning i de tidlige år ; Forståelsesundervisning i ungdomsårene ; På vej mod national og global forståelse).

Gå til top
Til toppen


Forlaget Adlandia * Lille Mosevej 8 * DK-3050 Humlebæk * Tlf: 49 16 01 82 * Fax: 49 16 01 83
Email: Adlandia@post8.tele.dk * URL: www.adlandia.dk