Forlaget Adlandia
Lille Mosevej 8 * DK-3050 Humlebæk * Tlf: 49 16 01 82 * Fax: 49 16 01 83
Email: Adlandia@post8.tele.dk * URL: http://www.adlandia.dk

Kom godt i gang med de mange intelligenser --
Lærerens arbejds- og kopimappe
af
Susanne Aabrandt
ISBN 87-7281-097-1.  Varenr. 6049


Se hele oversigten over materialer om de mange intelligenser
 
KOPIMAPPE:

Ringbind med 221 A4-sider
fra DafoloPris Kr. 798,40 + porto + moms
 
BESTILLING:

Kopimappen kan bestilles hos forlaget Adlandia via email adlandia@post8.tele.dk eller via fax 49160183.

BESKRIVELSE:

Denne kopimappe er et redskab for dig, der gerne vil i gang med at afprøve et eller flere områder inden for den pædagogik, der bygger på Howard Gardners teori om de mange intelligenser.

Mappen er et værktøj til at komme godt fra start og til at afprøve forskellige aspekter ved undervisning med afsæt i det, du gør godt i forvejen. Vi har ikke at gøre med nogen ny "pædagogisk religion", men et godt værktøj i den gode håndværkers værktøjskasse. En god håndværker har brug for meget og alsidigt værktøj. Teorien går fint hånd i hånd med al anden god pædagogik, og det er let at finde de sammenfaldende træk i MI undervisning, storylinepædagogik, værkstedsundervisning, teorien om læringsstile og den portfolioevaluering, der har været under udvikling i de senere år. Vi taler ikke om det ene eller det andet, men derimod om et både-og.

Mappen er bygget op af en teoretisk og en praktisk del

 • Den første del er tænkt til brug ved videreformidling af teorien til elever, forældre, kolleger og skoleadministratorer. Materialet kan trykkes som overheads eller som bilag til møder eller kurser.
 • Anden del af mappen er eksempler på materialer til udvikling af de mange intelligenser, dels i form af kopiark til elever, dels i form af planer og oversigter til eget brug.

Sidst, men ikke mindst, er mappen tænkt som et sikkerhedsnet for dig, når du skal ud og forklare, hvorfor du arbejder, som du gør, og hvorfor nogle undervisningsstrategier virker godt for nogle elever og ikke for andre.

Indhold er bl.a.:

 • Indføring af eleverne i MI
 • Forældreinformation
 • Planlægningsark
 • Værkstedsoversigter
 • Indretningsplaner til det fysiske læringsmiljø
 • Ark til intelligensprofiler og læringsstil
 • Målsætnings- og evalueringsark
 • Handleplaner
 • Intelligensspecifik portfolio
 • MI-opgaver

Kopimappen samler de redskaber til arbejdet med MI, som Susanne Aabrandt har udviklet, siden hun tog Howard Gardners teori i brug i 1995 på Rosenlundskolen i Skovlunde.

Først og fremmest er Susanne Aabrandt inspireret af Thomas Armstrongs idéer til arbejdet, men der trækkes også paralleller til andre gode og brugbare pædagogiske teorier så som Rita Dunn og hendes teori om læringsstile, storylinepædagogik, classroom management samt arbejdet med portfolio.

Gå til top
Til toppen


Forlaget Adlandia * Lille Mosevej 8 * DK-3050 Humlebæk * Tlf: 49 16 01 82 * Fax: 49 16 01 83
Email: Adlandia@post8.tele.dk * URL: www.adlandia.dk