Forlaget Adlandia
Lille Mosevej 8 * DK-3050 Humlebæk * Tlf: 49 16 01 82 * Fax: 49 16 01 83
Email: Adlandia@post8.tele.dk * URL: http://www.adlandia.dk

De mange intelligenser - i praksis
af
Svend Erik Schmidt og Susanne Aabrandt
ISBN 87-7320-970-8.  Varenr. 6888


Se hele oversigten over materialer om de mange intelligenser
 
BOGEN:

Fra Dafolo
 


Pris Kr. 168 + porto

 
BESTILLING:

Bogen kan bestilles hos forlaget Adlandia via email adlandia@post8.tele.dk eller via fax 49160183.

BESKRIVELSE:

En god og kortfattet introduktionsbog.

Den amerikanske psykolog Howard Gardner har med sin teori om et mangesidigt intelligens-begreb åbnet vores øjne for, at vi er intelligente på forskellige måder samt at vi lærer på forskellige måder. Grundlæggende har Gardner arbejdet ud fra syv forskellige intelligenser: Den musiske, den verbalt sproglige, den logisk-matematiske, den rumlige, den kropslige, den intra-personelle og den inter-personelle.

Gardners teori har mange danske skolefolk taget til sig, men spørgsmålet er, hvordan teorien transformeres til konkret undervisning i den danske folkeskole.

De mange intelligenser - i praksis er en bog udelukkende med svar på dette spørgsmål. Bogen indeholder konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med de mange intelligenser i klasseværelset. Begge forfattere har i flere år arbejdet med, hvordan man i praksis tilgodeser barnets læring ud fra de mange intelligenser.

Svend Erik Schmidt
Forfatter, foredragsholder, udviklingskonsulent, manden bag ”plan B” og ”Skolen – verdensklasse på 100 dage” og læringsstilsekspert.
- Besøg Svend Erik Schmidts website her: www.svenderikschmidt.dk
- Book foredrag med Svend Erik Schmidt på: www.athenas.dk
- Besøg/tilmeld dig facebook-gruppen: Læringsstile

Svend Erik Schmidt skriver ud fra praksiserfaringer fra Vorbasse Skole i Billund Kommune, hvor man på kommunalt plan har arbejdet med projektet Den Røde Tråd.  I dette projekt har man forsøgt overalt i kommunen at skabe sammenhæng mellem de enkelte institutioner og skole med Gardners teori som værdigrundlaget. Pædagogikken har altså været gennemført efter de mange intelligensers teori, hvor man tilrettelægger undervisningen ud fra den enkelte elevs måde at lære på, den enkeltes læringsstil.

Susanne Aabrandt
har igennem flere år på Rosenlundskolen i Ballerup Kommune arbejdet med de mange intelligenser. Hvor skolens intelligenser traditionelt primært har været intelligensen for det verbale sprog og intelligensen for det logisk-matematiske, har Susanne Aabrandt som én af de første i Danmark forsøgt at inddrage hele intelligensspektret.

Gå til top
Til toppen


Forlaget Adlandia * Lille Mosevej 8 * DK-3050 Humlebæk * Tlf: 49 16 01 82 * Fax: 49 16 01 83
Email: Adlandia@post8.tele.dk * URL: www.adlandia.dk