Forlaget Adlandia
Lille Mosevej 8 * DK-3050 Humlebæk * Tlf: 49 16 01 82 * Fax: 49 16 01 83
Email: Adlandia@post8.tele.dk * URL: http://www.adlandia.dk

Hvordan lærer dit barn?
af
Michael Schelde og Peter Andersen
ISBN 87-7281-092-0.  Varenr. 6045


Se hele oversigten over materialer om de mange intelligenser
 
KOPIMAPPE:

Fra DafoloPris Kr. 48 + porto + moms
24 sider trykt i farver

BESTILLING:

Bogen kan bestilles hos forlaget Adlandia via email adlandia@post8.tele.dk eller via fax 49160183.

BESKRIVELSE:

En god og meget kortfattet beskrivelse af de mange intelligenser. Særdeles velegnet for forældre, der ønsker en kortfattet introduktion af teorien om de mange intelligenser. De forskellige intelligenser er også belyst ved illustrationer.

Er dit barn ord-klog? Tal-klog? Menneske-klog? Selv-klog? Krops-klog? Billed-klog? Natur-klog?

Hvor man førhen forbandt det at være god til at læse, regne og skrive som de eneste parametre for at være klog, taler man nu om, at man kan være klog på mange måder.

Førhen målte man intelligens med en såkaldt intelligenstest. Man mente med et enkeltstående tal (IK: intelligens-kvotient) at kunne sige noget om, hvor intelligent, klog eller lærenem man var. Problemet med denne intelligenstest var, at den udelukkende byggede på opgaver af logisk-matematisk eller sproglig karakter. Det var opgaver med tal og bogstaver, ord og sætninger. Desuden byggede opfattelsen på, at intelligens (evnen til at lære) er noget statisk, noget som man er født med.

Den amerikanske psykolog Howard Gardner gør imidlertid op med den forenklede idé om menneskelig intelligens. I følge Gardner er intelligensbegrebet meget mere nuanceret og bredere end først antaget. Som mennesker besidder vi flere forskellige intelligenser.

Det interessante spørgsmål er derfor ikke: "Hvor intelligent er dit barn?" men "Hvordan er dit barn intelligent?"

Gå til top
Til toppen


Forlaget Adlandia * Lille Mosevej 8 * DK-3050 Humlebæk * Tlf: 49 16 01 82 * Fax: 49 16 01 83
Email: Adlandia@post8.tele.dk * URL: www.adlandia.dk