Vulkaner og jordskælv – Den indre glød

Læringsstilsmateriale af Lisbet Steen Mortensen. SIS-udgivelse.

Fotos

vulkaner-og-jordskaelv.jpg (122536 bytes)
Kopimappe

vulkaner-og-jordskaelv-open.jpg (134644 bytes)
Kopimappe

Beskrivelse

Pris og bestillingsnummer 

Kopimappe:
Pris: kr. 1.350 + forsendelse og moms. Bestillingsnummer: 12904

Dette er et certificeret læringsstilsmateriale til brug i natur/teknik eller geografi. Det er et materiale, der tilgodeser børnenes mange måder at lære på, samtidigt med, at det sikres, at der arbejdes med de samme faglige mål, uanset hvilken læringsstil, eleven har.

Materialet har med succes været brugt i 8. klasse, men målgruppen vil især være 7. klasse i geografi. Afhængig af, hvormår man vil arbejde med dette emne, kan materialet bruges både i N/T på mellemtrinnet samt i geografi i 7. klasse og 8. klasse.

Materialet er lige til at klippe ud eller kopiere i det antal eksemplarer, der ønskes. Udover en kopimappe består materialet af 2 cd’er – én med samtlige tekster i materialet og én med indtaling af hele rammebogen.

Eleverne kan i løbet af forløbet arbejde med forskellige typer opgaver alt afhængig af deres læringsstil. Det kan være et godt udgangspunkt, at såvel elever som læreren er bekendte med elevernes læringsstile, inden undervisningsforløbet påbegyndes. Eleverne får herved let ved at foretage kvalificerede valg af opgaver.

På den anden side kan materialet også benyttes af klasser, der ikke har arbejdet med læringsstile på forhånd.
Igennem arbejdet med de forskellige opgaver bliver såvel elever som læreren mere bevidste om den enkelte elevs læringsstil undervejs i forløbet, samtidigt med, at eleverne erhverver sig kundskaber inden for emnet.

”Vulkaner og jordskælv – Den indre glød” giver eleven en solid viden om Jordens opbygning og dermed en forståelse for, hvordan vulkaner og jordskælv opstår – nogle af de mest skræmmende og fascinerende naturkræfter, der findes på vores planet.

Materialet indeholder

Gå til toppen