Kom godt i gang med læringsstile

Lærerens inspirations- og kopimappe.
Af Mariane Schmidt, Elin Aggeboe og Alice Østergaard.
Udgivet af Dafolo. Varenummer 6072.

Fotos


Kopimappen


Indholdsfortegnelse

Beskrivelse

Priser + bestillingsnumre + kurser m.m. 

Inspirations- og kopimappe:
Pris: kr. 798,40 + forsendelse og moms. Bestillingsnummer: 6072

Se anmeldelse fra Folkeskolen


Kurser og inspirationseftermiddage om læringsstile og materialer:

 

Fra forfatternes forord

Nogle børn lærer bedst ved at læse tekster og se billeder. Andre lærer bedst ved at lytte og selv få lov til at tale med. Disse grupper har det fint i skolen, der indeholder masser af tekst, billeder og lyd.

Rita og Kenn Dunns forskning i børns forskellige måder at lære på (learning styles) har imidlertid vist, at nogle børn bedst lærer nyt og vanskeligt stof, når de får lov til at have konkrete materialer i hænderne eller at bruge hele kroppen i læringsprocessen. Disse grupper klarer sig fint i indskolingen men får ofte problemer på mellemtrinnet og i udskolingen, hvor lærerne simpelthen ofte mangler konkrete ideer til at tilrettelægge en undervisning, der giver børnene mulighed for at lære på denne måde.

I Undervisningsministeriet er man også opmærksomme på dette. I folkeskoleforliget (vedtaget i foråret 2003) står der således på side 1: "... at skolen skal anerkende, at børnene har mange måder at lære på ...". Og senere i teksten hedder det: "at de (børnene) skal have mulighed for at bruge deres forskellige intelligens".

I de seneste år er der udkommet en del litteratur, som introducerer denne tænkning, og interessen på skolerne er meget stor og fortsat stigende.

Mange pædagoger og lærere har således med stor succes kastet sig over arbejdet med læringsprofiler på de enkelte børn, hvilket har skabt et meget stort ønske om nogle konkrete eksempler på undervisningsforløb samt opskrifter på konkrete materialer, der tilgodeser børnenes mange måder at lære på.

Denne inspirations- og kopimappe indeholder konkrete tips og ideer i forbindelse med tilrettelæggelsen af en undervisning, som henvender sig til børnenes forskellige læringsstile.

Vi har bevidst valgt først og fremmest at fokusere på de materialer, der henvender sig til børn, som ikke lærer ved at se eller høre, men derimod har brug for at gøre eller røre. Det er her, de fleste har brug for inspiration.

I forhold til Rita og Kenn Dunns arbejde med læringsstile er nærværende materiale på ingen måde fyldestgørende. Vi er på vej og udvikler os dag for dag. Det er utroligt spændende, og man kan blive ved med at finde nye måder at gøre tingene på.

Det er vigtigt at understrege, at målene for undervisningen er de samme uanset, hvordan man lærer. Det er blot vejene til at nå målet, der er forskellige.

Vi håber meget, at denne kopi- og inspirationsmappe kan give pædagoger og lærere den fornødne inspiration i arbejdet med at lære på mange måder.

Vorbasse, november 2003
Alice, Elin og Mariane

Kopimappen og indholdsfortegnelsen kan vises i stort format ved at klikke på billederne i højre side.

Gå til toppen