Forlaget Adlandia
Lille Mosevej 8 * DK-3050 Humlebæk * Tlf: 49 16 01 82 * Fax: 49 16 01 83
Email: Adlandia@post8.tele.dk * URL: http://www.adlandia.dk

Børns læringsstil -- teori og praksis
af
Svend Erik Schmidt
ISBN 87-7281-055-6
.  Varenr. 6997.
Bogen er udsolgt i trykt udgave. Søg på Google efter e-bog.


Se hele oversigten over materialer om læringsstile
 
BOGEN:

Fra Dafolo


 

BESTILLING:BESKRIVELSE:

Bogen er skrevet af Svend Erik Schmidt
Forfatter, foredragsholder, udviklingskonsulent, manden bag ”plan B” og ”Skolen – verdensklasse på 100 dage” og læringsstilsekspert.
- Besøg Svend Erik Schmidts website her:
www.svenderikschmidt.dk
- Book foredrag med Svend Erik Schmidt på:
www.athenas.dk
- Besøg/tilmeld dig facebook-gruppen: Læringsstile

 • Nogle børn lærer bedst ved at lytte

 • Andre lærer bedst ved at se eller skrive/tegne ordene eller billederne på en side

 • Nogle børn lærer bedst, når de piller ved noget eller tager notater

 • Andre børn lærer bedst, når de er personligt eller fysisk involveret

 • Nogle børn lærer bedst, når de arbejder med ét element ad gangen, mens andre lærer bedst, når de kender helheden på forhånd

Børn er forskellige. De lærer forskelligt, hvorfor de også har behov for fleksible læringsrum, som kan tilgodese den enkelte i fællesskabet.

"Børns læringsstil Teori og praksis" er den første danske bog om den amerikanske teori Learning Styles. Bogen introducerer teorien om børns læringsstil, hvilket vil sige, hvorledes det enkelte barn bedst lærer sig noget.

I bogen præsenterer Svend Erik Schmidt den amerikanske teori om de 21 forskellige elementers betydning for børns læring i en lettilgængelig dansk version. Derefter præsenterer han de foreløbige erfaringer, som man har gjort sig på Vorbasse Skole i Billund Kommune om børns forskellige kompetencer. Bogen indeholder bl.a. svar på spørgsmål som:

 • Hvordan kortlægger man det enkelte barns måde at lære på - barnets læringsstil?
   
 • Hvorledes tilrettelægger og skaber man læringsmiljøer, som tilgodeser det enkelte barns foretrukne måde at lære på?

Bogen forklarer begreber som elevens læringsstil, klassens gruppeprofil og lærerens undervisningsstil. I bogen skabes der en kobling mellem teorien om de mange intelligenser og børns læringsstil. Afslutningsvis peger Svend Erik Schmidt på de mulige områder, hvor man som lærer, pædagog, skoleleder eller skolevæsen kan påbegynde arbejdet med børns læringsstil - som en form for undervisningsdifferentiering i praksis.

Bogens indholdsfortegnelse:

 • Forord
 • Hvad er læringsstil?
 • Børns læringsstil og de mange intelligenser
 • Dunn og Dunn-modellen
 • Visuelle Victor, auditive Anne, taktile Tanja og kinæstetiske Kim
 • Danske erfaringer med børns læringsstil
 • Kom godt i gang – et bud på en "køreplan"
 • Jagten på den enkeltes læringsstil.
  Om brug af standardiseret analysemateriale
 • Forskellige roller i forbindelse med børns læringsstil
 • Litteraturhenvisninger
Gå til top
Til toppen


Forlaget Adlandia * Lille Mosevej 8 * DK-3050 Humlebæk * Tlf: 49 16 01 82 * Fax: 49 16 01 83
Email: Adlandia@post8.tele.dk * URL: www.adlandia.dk