Forlaget Adlandia

KLOG PÅ MANGE MÅDER
Sådan udvikler du dine mange intelligenser

af Thomas Armstrong, Ph.D
[ ISBN 87-981179-4-7 ]


Se hele oversigten over materialer om de mange intelligenser
 
BOGEN:
Pris Kr. 298,-

BESTILLING:

Bogen kan bestilles/købes hos din boghandler eller direkte fra forlaget:
adlandia@post8.tele.dk
Forsendelse af én bog direkte fra forlaget koster kr. 61,25,- inkl. moms.OM KLOG PÅ MANGE MÅDER:

"En bog, der hjælper folk med at afdække og frigøre 
deres egne intellektuelle styrker"

-Howard Gardner, Ph.D.

Er du rigtig klog?

Du er sikkert blevet konfronteret med dette spørgsmål på et eller andet tidspunkt og har måske været svar skyldig. Svaret er, at du er langt klogere, end du selv aner! Hvor man tidligere opfattede en person som værende intelligent, hvis vedkommende var dygtig til traditionelle skolefag som dansk og matematik, så viser den nyeste forskning, at mennesket har mange forskellige intelligenser, der ofte arbejder sammen på komplekse måder, og som har vidt forskellige udviklingsforløb. Vores intelligenser er ikke statiske men dynamiske, og de gennemsyrer alt, hvad vi foretager os i livet. Ethvert menneske besidder alle intelligenser og har evnen til at udvikle hver enkelt af dem til et rimeligt færdighedsniveau.

Udforsk dine intelligenser

Klog på mange måder indeholder en detaljeret beskrivelse af de mange intelligenser og giver dig mulighed for at lære dem at kende, "afprøve dem i praksis", få indsigt i deres nytteværdi og se dem i relation til en lang række erhvervseksempler. Du får lejlighed til at identificere dine stærke og svage intelligenser, og du bliver bevidst om, hvordan du lærer bedst.

Slip intelligenserne fri

Ben Franklin sagde: "Skjul ikke dine talenter. De blev skabt for at bruges. Hvilken gavn har man af et solur i skyggen?" Klog på mange måder vil hjælpe dig med at afdække eventuelle skjulte talenter - disse slumrende eller sentblomstrende intelligenser, der sygnede hen eller aldrig fik mulighed for at udfolde sig. Og bogen giver flere hundrede forslag til, hvordan du kan udvikle alle intelligenser.

Udnyt dine intelligenser optimalt

Klog på mange måder ser på de forskellige intelligensers betydning i jobsammenhæng og valg af karriere, deres indvirkning på parforholdet og andre relationer, og du vil blive præsenteret for forskellige metoder til overvindelse af indlæringsvanskeligheder. Du vil få lejlighed til at glæde dig over dine styrkesider og hente fornyet optimisme omkring dine svage sider. Alle har både stærke og svage sider, og sidstnævnte behøver ikke at stække styrkesiderne og få selvværdet ned med nakken: Picasso kunne aldrig huske alfabetet, Beethoven var notorisk klodset, og Leonardo da Vinci havde store problemer med regning og stavning. Du er i godt selskab!

Intelligenser i det 21. århundrede

Bogen slutter med nogle overvejelser om fremtidens krav til vore intelligenser, og om der vil blive "udnævnt" flere intelligenser, end vi kender i dag. Et godt råd er: Sats ikke kun på én intelligens - den kan lige så vel være "forældet", når du har lært at beherske den.

UDDRAG FRA BOGEN:

Indholdsfortegnelse til bogen
Tak, 7 
Forord, 8
1. Klog på mange måder: Teorien om de mange intelligenser, 13
2. Ordklog: Sådan udtrykker du din sproglige intelligens, 32
3. Billedklog: Sådan tænker du med dit indre blik, 50
4. Musikklog: Sådan får du det meste ud af din melodiske forstand, 68
5. Kropsklog: Sådan bruger du din krops-kinæstetiske intelligens, 83
6. Talklog: Sådan regner du dine matematiske og videnskabelige evner ud, 99
7. Menneskeklog: Sådan får du kontakt med din sociale bevidsthed, 114
8. Selvklog: Sådan udvikler du din intrapersonelle forstand, 133
9. Det er aldrig for sent: Sådan vækker du dine slumrende intelligenser, 152
10. Sådan styrker du din svageste side: Mange intelligenser og indlæringsvanskeligheder, 173
11. Sådan arbejder du "klogere": At matche intelligenser med karrieremål, 192
12. Når intelligenser støder sammen: Sådan harmoniserer du tankegangen i personlige relationer, 211
13. Fremtidens tænkemåder: Det 21. århundredes intelligenser, 226
14. Nye intelligenser: Den naturalistiske og den eksistentielle intelligens, 230
15. Er der flere intelligenser? Otte kriterier skal være opfyldt, 244
Ressourcer, 261
Stikordsregister, 303  
  

ENGELSK LITTERATUR OM DE MANGE INTELLIGENSER:

Thomas Armstrongs bog- og videoudgivelser (klikbar bestilling)
En basisliste over bøger om de mange intelligenser (klikbar bestilling)
 

SPECIELT FOR UNDERVISERE:

 Se Mange Intelligenser i Klasseværelset.
 Se Læsning & Skrivning med Mange Intelligenser
  

Gå til top
Til toppen


Forlaget Adlandia * Lille Mosevej 8 * DK-3050 Humlebæk * Tlf: 49 16 01 82 * Fax: 49 16 01 83
Email: Adlandia@post8.tele.dk * URL: www.adlandia.dk